cu75
Cờ nhanh: 1409 W5D0L15
Cờ chậm: 1564 W5533D788L5440)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win yenhoa7 (1635) cu75 (1546) 22S
2 win cu75 (1536) VIRUSVUHAN (1340) 17S
3 lose cu75 (1549) geexyn (1625) 32S
4 lose Taptanh (1802) cu75 (1558) 19S
5 lose Tuanadam (1559) cu75 (1574) 22S
6 win cu75 (1560) Aryzta (1517) 18S
7 win Feng (1583) cu75 (1543) 19S
8 lose cu75 (1559) TuNguyen6 (1541) 142S
9 lose cu75 (1576) luckyman123 (1525) 47S
10 lose cu75 (1585) jim888 (1804) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cu75, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames