noelani
Cờ nhanh: 1490 W1D0L2
Cờ chậm: 1804 W5337D558L5595)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win deng51 (1707) noelani (1791) 32S
2 win deng51 (1721) noelani (1777) 39S
3 win hungtran58 (1775) noelani (1761) 72S
4 win mranhpham1 (1707) noelani (1747) 77S
5 lose noelani (1760) namnavibank (1849) 24S
6 lose noelani (1772) cuunon (1883) 19S
7 lose giaosunhi1 (1701) noelani (1790) 43S
8 draw noelani (1792) conanzai73 (1719) 46S
9 win kesongsot (1945) noelani (1771) 23S
10 win noelani (1749) kesongsot (1967) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by noelani, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames