mememe
Cờ nhanh: 1409 W10D0L17
Cờ chậm: 1545 W503D49L525)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Bachma999 (1456) mememe (1564) 12S
2 lose mememe (1578) tin (1611) 42S
3 win Tranhoa113 (1619) mememe (1561) 32S
4 win mememe (1543) Tranhoa113 (1637) 30S
5 lose mrtu (1675) mememe (1555) 24S
6 win mememe (1541) quiet09 (1497) 50S
7 win quiet09 (1512) mememe (1526) 31S
8 win Mickaspot (1488) mememe (1511) 14S
9 win mememe (1495) Mickaspot (1504) 97S
10 lose mememe (1513) HungLam (1425) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mememe, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames