makmoyin
Cờ nhanh: 1662 W10793D873L10780
Cờ chậm: 1831 W942D143L928)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win makmoyin (1646) rexita (1662) 40F
2 win makmoyin (1633) ee99ee (1535) 38F
3 win Mo_phat (1529) makmoyin (1620) 26F
4 win makmoyin (1606) Mo_phat (1543) 20F
5 win kinhpomhan (1439) makmoyin (1595) 45F
6 win makmoyin (1583) kinhpomhan (1451) 40F
7 win makmoyin (1569) gagoo (1535) 19F
8 lose makmoyin (1584) KeNhaNgheo (1610) 29F
9 win makmoyin (1569) tungmeco (1543) 13F
10 win thuchung (1545) makmoyin (1554) 25F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by makmoyin, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames