makmoyin
Cờ nhanh: 1588 W13750D1196L13580
Cờ chậm: 1559 W1774D237L1797)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win makmoyin (1544) Teddy2020 (1518) 40S
2 win makmoyin (1526) LimTT2010 (1621) 21S
3 lose co1974_x (1430) makmoyin (1545) 43S
4 lose makmoyin (1565) co1974_x (1410) 26S
5 win makmoyin (1549) yenhoa7 (1574) 31S
6 lose makmoyin (1562) lamk8 (1632) 31S
7 win makmoyin (1544) lazird (1637) 33S
8 win makmoyin (1529) tangkong (1502) 37S
9 win makmoyin (1514) chieumua (1484) 58S
10 lose makmoyin (1529) ThachXuan (1539) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by makmoyin, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames