caijs
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1474 W2170D168L2861)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tman2011 (1674) caijs (1484) 12S
2 lose caijs (1494) tman2011 (1664) 47S
3 win manhha1958 (1488) caijs (1478) 37S
4 win caijs (1464) TKL123 (1426) 11S
5 win lemai12 (1442) caijs (1449) 39S
6 lose caijs (1460) urpnes (1604) 61S
7 lose caijs (1472) urpnes (1592) 22S
8 lose caijs (1488) phangialuat (1471) 48S
9 win phangialuat (1487) caijs (1472) 32S
10 lose caijs (1485) Tcdltdd (1566) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by caijs, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames