dunghong
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1716 W2899D147L3188)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dunghong (1732) bluedog123 (1704) 26S
2 lose dunghong (1773) huybui1968 (1615) 32S
3 win huybui1968 (1640) dunghong (1748) 20S
4 win dunghong (1713) hu626 (1769) 47S
5 lose dunghong (1724) anle54 (1858) 39S
6 win anle54 (1879) dunghong (1703) 21S
7 lose dunghong (1723) yank (1919) 22S
8 win dunghong (1708) ongeh88 (1411) 27S
9 lose dunghong (1741) haiming (1720) 37S
10 lose dunghong (1778) haiming (1683) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dunghong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames