quehuongvn
Cờ nhanh: 1956 W243D13L196
Cờ chậm: 1870 W6959D382L6667)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win quehuongvn (1854) elodie01 (1870) 25S
2 win quehuongvn (1837) elodie01 (1887) 27S
3 lose quehuongvn (1852) RP (1877) 23S
4 lose RP (1861) quehuongvn (1868) 31S
5 lose quehuongvn (1884) qtu (1881) 25S
6 lose qtu (1864) quehuongvn (1901) 30S
7 lose Antrung2020 (1893) quehuongvn (1917) 35S
8 win nhatmyvn (1878) quehuongvn (1902) 24S
9 lose huynh2017 (2038) quehuongvn (1914) 18S
10 lose quehuongvn (1923) tomnguyen246 (2134) 2S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by quehuongvn, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames