linhdang
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2094 W2999D661L3183)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win truechess (2023) linhdang (2080) 39S
2 win anle54 (1946) linhdang (2068) 104S
3 win linhdang (2053) Archer (2037) 18S
4 lose Quangminhtu (2008) linhdang (2070) 47S
5 lose linhdang (2085) sonquangai (2114) 38S
6 draw linhdang (2085) sonquangai (2114) 34S
7 lose Denpond (2309) linhdang (2105) 21S
8 lose ybuimme (2052) linhdang (2123) 25S
9 win nhat_huy (2183) linhdang (2105) 65S
10 draw linhdang (2103) nhat_huy (2185) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by linhdang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames