linhdang
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1833 W3391D753L3607)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose linhdang (1847) indosari (1904) 67S
2 lose indosari (1889) linhdang (1862) 41S
3 win amir1688 (1868) linhdang (1846) 56S
4 win ongkien (1867) linhdang (1829) 80S
5 win linhdang (1813) yonghua456 (1828) 39S
6 lose yonghua456 (1812) linhdang (1829) 32S
7 lose hoangle123 (1889) linhdang (1843) 73S
8 lose linhdang (1858) hoangle123 (1874) 71S
9 lose gold2004 (1886) linhdang (1873) 32S
10 lose linhdang (1889) gold2004 (1870) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by linhdang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames