icchanm
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2059 W2647D377L2109)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win nvth_2 (1872) icchanm (2037) 43S
2 win icchanm (2012) nvth_2 (1897) 34S
3 win icchanm (1984) khanghy2 (1927) 50S
4 win icchanm (1946) AntonioDo (2055) 29S
5 lose icchanm (1978) toshiba2011 (1978) 44S
6 win haopn2003 (1834) icchanm (1954) 87S
7 win icchanm (1927) haopn2003 (1861) 36S
8 draw icchanm (1928) chvl2018 (1910) 53S
9 win bill888 (1597) icchanm (1914) 21S
10 win icchanm (1898) bill888 (1613) 66S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by icchanm, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames