icchanm
Cờ nhanh: 1706 W1405D180L1142
Cờ chậm: 1822 W5708D876L4658)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose icchanm (1752) ztaday (1491) 46F
2 win icchanm (1797) ycanhnau (1683) 39S
3 win icchanm (1764) donna1982 (1789) 18S
4 win icchanm (1717) emsairoi (1989) 26S
5 lose icchanm (1734) htc6899 (1985) 22S
6 win icchanm (1679) nAuT (2154) 40S
7 win icchanm (1644) Thursday5 (1695) 57S
8 win icchanm (1734) co_vit (1491) 36F
9 lose icchanm (1765) thaicho (1776) 32F
10 lose icchanm (1810) cotuong_tran (1579) 38F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by icchanm, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames