khanhlinhnc
Cờ nhanh: 1500 W1D0L1
Cờ chậm: 1924 W11123D2269L11248)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose codonhetsuc2 (2012) khanhlinhnc (1937) 25S
2 win khanhlinhnc (1926) gietthigio (1779) 34S
3 lose khanhlinhnc (1944) tinhdo (1864) 21S
4 win Thanhlc_TT2 (1869) khanhlinhnc (1930) 38S
5 win phong (1955) khanhlinhnc (1913) 52S
6 win khanhlinhnc (1893) north (2040) 30S
7 win north (2061) khanhlinhnc (1872) 6S
8 lose khanhlinhnc (1885) toni99 (1971) 23S
9 lose toni99 (1957) khanhlinhnc (1899) 36S
10 win nvth_2 (2073) khanhlinhnc (1878) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by khanhlinhnc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames