wfirst
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1757 W1461D203L1473)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Moihocchoima (1900) wfirst (1769) 46S
2 lose cobacbiproi (1835) wfirst (1783) 30S
3 win wfirst (1765) cobacbiproi (1853) 28S
4 win wfirst (1751) hoangluu1985 (1696) 59S
5 lose wfirst (1766) Dunghaole123 (1784) 34S
6 win conxe3 (1625) wfirst (1754) 55S
7 win wfirst (1737) HanhkhatVN (1779) 75S
8 lose BigTurtle (1693) wfirst (1754) 44S
9 draw wfirst (1755) dai_Y (1712) 137S
10 lose wfirst (1771) buibinh (1762) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by wfirst, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames