HOANGTHANH
Cờ nhanh: 1950 W248D15L202
Cờ chậm: 2050 W1142D160L984)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Akira_Kamiji (2005) HOANGTHANH (2035) 87S
2 win HOANGTHANH (2019) Akira_Kamiji (2021) 42S
3 lose HOANGTHANH (2038) Go (1912) 68S
4 win Sentry (1994) HOANGTHANH (2023) 43S
5 win HOANGTHANH (2007) Sentry (2010) 54S
6 win HOANGTHANH (1995) djnhcaomoi (1867) 30S
7 win HOANGTHANH (1983) djnhcaomoi (1879) 26S
8 win HOANGTHANH (1970) ck1 (1901) 36S
9 win HOANGTHANH (1958) John2020 (1850) 88S
10 win Vipk2 (1991) HOANGTHANH (1941) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HOANGTHANH, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames