lotus10
Cờ nhanh: 1479 W4901D141L5342
Cờ chậm: 1614 W3067D302L3162)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose forfun123 (1650) lotus10 (1629) 57S
2 win lotus10 (1613) Hai01234 (1633) 30S
3 win Hai01234 (1650) lotus10 (1596) 46S
4 lose traiduatay (1502) lotus10 (1615) 57S
5 draw lotus10 (1615) conxe3 (1615) 62S
6 win conxe3 (1632) lotus10 (1598) 64S
7 win Culunhappy (1512) lotus10 (1585) 25S
8 win lotus10 (1571) Culunhappy (1526) 14S
9 lose lotus10 (1585) black (1629) 72S
10 win tranquibinh (1597) lotus10 (1569) 84S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lotus10, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames