chedung68
Cờ nhanh: 1601 W2234D81L2252
Cờ chậm: 1494 W3920D355L3829)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose budng (1523) chedung68 (1509) 50S
2 lose budng (1507) chedung68 (1525) 28S
3 lose orangutan (1468) chedung68 (1543) 22S
4 win tklam3 (1401) chedung68 (1531) 19S
5 draw Tam_usa (1488) chedung68 (1532) 104S
6 win TuongH (1605) chedung68 (1514) 16S
7 win minhduc8808 (1526) chedung68 (1498) 33S
8 lose chamanh (1592) chedung68 (1511) 73S
9 win tim9999 (1432) chedung68 (1497) 60S
10 lose Thewin (1585) chedung68 (1510) 48S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chedung68, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames