ptp
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1696 W24086D1401L23377)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ptp (1683) backhanh (1596) 65S
2 win ptp (1668) DungHoiViSao (1638) 52S
3 win ptp (1652) phucng (1662) 44S
4 lose phucng (1646) ptp (1668) 43S
5 lose ptp (1685) david_vn (1628) 86S
6 lose david_vn (1610) ptp (1703) 43S
7 lose ptp (1718) BigTurtle (1745) 18S
8 lose BigTurtle (1729) ptp (1734) 43S
9 win zhangfei (1718) ptp (1718) 26S
10 win lamhotuanhai (1716) ptp (1702) 53S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ptp, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames