dskiemttcd
Cờ nhanh: 1515 W1D0L0
Cờ chậm: 1686 W1170D133L1053)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win jackyvnn1981 (1768) dskiemttcd (1667) 46S
2 lose dskiemttcd (1680) jackyvnn1981 (1755) 44S
3 lose dskiemttcd (1701) skyleshop (1508) 24S
4 lose skyleshop (1486) dskiemttcd (1723) 40S
5 win dskiemttcd (1703) maitoan (1864) 25S
6 lose dskiemttcd (1714) maitoan (1853) 34S
7 win BinBun (1645) dskiemttcd (1700) 44S
8 lose dskiemttcd (1718) BinBun (1627) 35S
9 lose dskiemttcd (1732) bietkick2021 (1776) 41S
10 win dskiemttcd (1715) hoanghien12 (1768) 48S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dskiemttcd, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames