MMi_Chip
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1778 W2383D386L2255)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win MMi_Chip (1764) Giaoluuvui (1730) 42S
2 win vantutu (1592) MMi_Chip (1753) 24S
3 win MMi_Chip (1743) michaeltan (1562) 44S
4 win MMi_Chip (1727) atnkprvn (1740) 16S
5 win quocthinh55 (1664) MMi_Chip (1713) 71S
6 win MMi_Chip (1698) vuminhdat (1679) 29S
7 win tucthat (1682) MMi_Chip (1682) 43S
8 win MMi_Chip (1666) bhaisajyagur (1690) 2S
9 win MMi_Chip (1649) bhaisajyagur (1707) 2S
10 lose thapmacao (1778) MMi_Chip (1661) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MMi_Chip, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames