ducquangk
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1819 W11925D974L11752)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win liondance (1843) ducquangk (1802) 24S
2 win ducquangk (1784) liondance (1861) 19S
3 lose ducsida1 (1753) ducquangk (1801) 38S
4 win ducquangk (1786) ducsida1 (1768) 23S
5 lose thoa236 (1764) ducquangk (1803) 22S
6 win ducquangk (1788) thoa236 (1779) 33S
7 win ducquangk (1772) congacon (1795) 11S
8 win ducquangk (1760) Frankie (1661) 25S
9 win Frankie (1674) ducquangk (1747) 33S
10 lose ducquangk (1770) daica_chuoi (1919) 58S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ducquangk, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames