weakgame
Cờ nhanh: 1918 W5380D215L5672
Cờ chậm: 2004 W476D42L427)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Anh_SauLeo (1931) weakgame (1902) 21F
2 win weakgame (1885) Anh_SauLeo (1948) 18F
3 win weakgame (1870) Nguyenthonk (1863) 23F
4 win Nguyenthonk (1879) weakgame (1854) 32F
5 win weakgame (1839) PhamLai (1822) 29F
6 win Catbui01 (1721) weakgame (1827) 23F
7 win weakgame (1814) Catbui01 (1734) 29F
8 lose PhamLai (1817) weakgame (1830) 37F
9 lose weakgame (1847) PhamLai (1800) 36F
10 win weakgame (1829) dancongso (1916) 1F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by weakgame, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames