weakgame
Cờ nhanh: 1632 W7959D309L8289
Cờ chậm: 2019 W519D47L465)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tranduhuu (1650) weakgame (1615) 16F
2 draw weakgame (1615) kchu (1599) 50F
3 lose weakgame (1630) thuchung (1660) 19F
4 win thuchung (1678) weakgame (1612) 17F
5 win weakgame (1596) DLDL (1625) 35F
6 win DLDL (1642) weakgame (1579) 23F
7 win weakgame (1563) ThangN8 (1577) 22F
8 win weakgame (1546) voa2016 (1587) 50F
9 lose voa2016 (1572) weakgame (1561) 38F
10 lose PhuocN8 (1788) weakgame (1570) 34F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by weakgame, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames