weakgame
Cờ nhanh: 1790 W9797D379L10297
Cờ chậm: 1876 W915D92L914)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose weakgame (1892) Saigon99 (1870) 31S
2 win weakgame (1876) Saigon99 (1886) 17S
3 lose weakgame (1893) buidoichonho (1849) 41S
4 win weakgame (1882) tungtnt9 (1734) 33S
5 win tungtnt9 (1746) weakgame (1870) 13S
6 win weakgame (1855) Cvthuans (1851) 54S
7 win weakgame (1840) Tho_le80_huu (1830) 21S
8 draw Tho_le80_huu (1830) weakgame (1840) 54S
9 lose weakgame (1857) tvbbs (1823) 49S
10 lose weakgame (1870) FiveStar (1950) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by weakgame, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames