hmc0052
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1894 W8891D2078L7388)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hmc0052 (1910) Popiye (1894) 19S
2 win thihien (1836) hmc0052 (1896) 30S
3 win congakc (1819) hmc0052 (1882) 71S
4 draw TienTran6 (1676) hmc0052 (1888) 2S
5 win hmc0052 (1871) tinhtuvedem (1926) 43S
6 lose danhcoong (1699) hmc0052 (1892) 48S
7 win danhcoong (1709) hmc0052 (1882) 23S
8 win hmc0052 (1868) tetuongco (1806) 31S
9 draw tetuongco (1805) hmc0052 (1869) 26S
10 lose hmc0052 (1884) hunker2020 (1912) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hmc0052, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames