hmc0052
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1894 W8285D1936L6940)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hmc0052 (1910) Adkc1999 (1893) 25S
2 draw gensam (1821) hmc0052 (1912) 51S
3 lose phituyet02 (1691) hmc0052 (1934) 56S
4 win phituyet02 (1700) hmc0052 (1925) 51S
5 lose sontran1970 (1886) hmc0052 (1942) 53S
6 win hmc0052 (1928) atjoan (1875) 42S
7 win hmc0052 (1914) kkhan (1881) 7S
8 win dell2288 (1848) hmc0052 (1900) 46S
9 win Tieulong19 (1805) hmc0052 (1887) 49S
10 win hmc0052 (1871) battai2 (1901) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hmc0052, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames