dvk
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1959 W7221D947L6656)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dvk (1974) Khanhnn (1994) 79S
2 win wenzhong (1927) dvk (1959) 86S
3 win dvk (1944) wenzhong (1942) 35S
4 lose dvk (1963) kycuc (1857) 119S
5 win huynhtanngoc (1904) dvk (1949) 48S
6 win dvk (1935) quocthinh55 (1900) 38S
7 win quocthinh55 (1915) dvk (1920) 32S
8 win Gacon1 (1960) dvk (1903) 20S
9 win BinhCR (1892) dvk (1887) 23S
10 lose dvk (1903) BinhCR (1876) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dvk, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames