dvk
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1983 W8367D1105L7623)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose conbongua (1882) dvk (2002) 36S
2 draw dvk (2002) thuonghohoa (1971) 76S
3 draw thuonghohoa (1970) dvk (2003) 58S
4 win ChuyenTriVit (1749) dvk (1985) 43S
5 win dvk (1965) ChuyenTriVit (1769) 37S
6 win ChuyenTriVit (1792) dvk (1942) 42S
7 draw Tac (1836) dvk (1945) 79S
8 win dvk (1929) MinhNga (1947) 41S
9 win MinhNga (1964) dvk (1912) 27S
10 lose dvk (1927) tinhtuongsea (1951) 76S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dvk, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames