dvk
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1957 W6944D898L6418)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose x_lam (1866) dvk (1976) 20S
2 win dvk (1963) x_lam (1879) 101S
3 win mrquybien (1991) dvk (1946) 23S
4 lose cuabe (1902) dvk (1963) 24S
5 lose dvk (1978) k40993 (1990) 53S
6 win k40993 (2007) dvk (1961) 71S
7 lose dvk (1976) taydocttc (1994) 90S
8 win Cukhoai (1991) dvk (1960) 43S
9 lose dvk (1976) Cukhoai (1975) 97S
10 win FunkYou (1951) dvk (1961) 72S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dvk, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames