zxcvbnm
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2187 W1145D624L1582)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw zxcvbnm (2189) choico25 (2094) 22S
2 lose cosmo2013 (2328) zxcvbnm (2214) 39S
3 draw zxcvbnm (2211) duylinh2103 (2340) 98S
4 win zxcvbnm (2189) Frendy8899 (2031) 39S
5 win zxcvbnm (2143) cosmo2013 (2402) 1S
6 lose cosmo2013 (2383) zxcvbnm (2162) 10S
7 win zxcvbnm (2147) thuadyem (2136) 16S
8 lose JimBean (2354) zxcvbnm (2168) 25S
9 win bravoeric (2171) zxcvbnm (2155) 53S
10 lose drag2020 (2327) zxcvbnm (2178) 67S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by zxcvbnm, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames