arrowana
Cờ nhanh: 1954 W15126D578L16209
Cờ chậm: 2054 W75D5L35)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win arrowana (2041) locust (1966) 32S
2 lose arrowana (1970) ChoiKhong (1956) 29F
3 lose ChoiKhong (1939) arrowana (1987) 30F
4 lose nofeal (1950) arrowana (2004) 30F
5 win arrowana (1989) nofeal (1965) 39F
6 lose beatmeup (2125) arrowana (2014) 53F
7 win sonicfire (1962) arrowana (2000) 43F
8 win arrowana (1985) sonicfire (1977) 39F
9 lose ThuaBoChay (2070) arrowana (1998) 38F
10 lose arrowana (2012) ThuaBoChay (2056) 51F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by arrowana, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames