chopchai
Cờ nhanh: 2063 W4395D450L3146
Cờ chậm: 1434 W3D0L7)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Unkown (1993) chopchai (2049) 40F
2 win minhtriet (1993) chopchai (2035) 35F
3 win chopchai (2020) minhtriet (2008) 42F
4 lose coga79 (2169) chopchai (2031) 27F
5 win chopchai (2012) philover (2120) 51F
6 lose philover (2107) chopchai (2025) 18F
7 lose hoangtung88 (2110) chopchai (2053) 21F
8 lose chopchai (2087) Coleman (2068) 29F
9 lose Coleman (2051) chopchai (2104) 13F
10 lose Zhangfeng (1988) chopchai (2124) 23F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chopchai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames