mrvanly
Cờ nhanh: 1941 W760D72L770
Cờ chậm: 2188 W1219D234L1336)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win mrvanly (1922) ChoiCoChoVui (2051) 63F
2 lose quyenchau (1938) mrvanly (1954) 42F
3 win kocohoinha (1832) mrvanly (1942) 19F
4 lose mrvanly (1962) kocohoinha (1812) 23F
5 lose RamsayT (2076) mrvanly (1988) 40F
6 lose mrvanly (1998) caothang (2425) 32F
7 lose caothang (2414) mrvanly (2009) 30F
8 win mrvanly (1953) caothang (2470) 58F
9 lose arrowana (1963) mrvanly (1969) 32F
10 win mrvanly (1953) arrowana (1979) 59F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mrvanly, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames