mrvanly
Cờ nhanh: 2049 W306D34L309
Cờ chậm: 2188 W1219D234L1336)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose mrvanly (2074) il0o0li (2173) 40F
2 win vivitran (2170) mrvanly (2034) 39F
3 lose jet_kun_doo (2035) mrvanly (2068) 46F
4 win khongminhvp (2082) mrvanly (2052) 41F
5 win mrvanly (2035) khongminhvp (2099) 25F
6 win mrvanly (2016) timdav191 (2122) 34F
7 lose timdav191 (2109) mrvanly (2029) 36F
8 win kengood (2018) mrvanly (2013) 37F
9 win mrvanly (1996) kengood (2035) 23F
10 win mrvanly (1981) vodaiphuc (1972) 34F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mrvanly, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames