mrvanly
Cờ nhanh: 2092 W294D33L299
Cờ chậm: 2073 W1017D194L1109)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win mrvanly (2035) bobenla2000 (2138) 52S
2 lose Caphe_amazon (2077) mrvanly (2066) 29S
3 win vicoma (2065) mrvanly (2032) 52S
4 draw mrvanly (2038) Callgirl (1931) 61S
5 win mrvanly (2000) nguyenbahien (2106) 33S
6 win tranhaiTQ (1909) mrvanly (1972) 31S
7 win Kimle1501 (2052) mrvanly (1933) 47S
8 win mrvanly (1907) Bacdau (1819) 20S
9 lose mrvanly (1939) dtnt1xt (1939) 55S
10 win tangta58 (1886) mrvanly (1909) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mrvanly, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames