mrvanly
Cờ nhanh: 2092 W294D33L299
Cờ chậm: 2116 W1105D216L1209)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win rongls (2055) mrvanly (2086) 85S
2 draw rongls (2053) mrvanly (2088) 56S
3 win mrvanly (2049) hannom123 (2181) 48S
4 win kimquanlb (1967) mrvanly (2021) 19S
5 draw bacbaphi (2075) mrvanly (2018) 113S
6 lose mrvanly (2054) LyTieuLong (1981) 48S
7 win mrvanly (2023) GayDanhCho (2019) 21S
8 lose mrvanly (2049) Kylexy (2142) 33S
9 win mrvanly (2018) tuandialy (2017) 22S
10 lose phoni (2265) mrvanly (2036) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mrvanly, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames