cuti12
Cờ nhanh: 1636 W4344D609L5882
Cờ chậm: 1739 W58D28L57)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cuti12 (1647) P2P4 (1809) 24F
2 win mayconchosw (1748) cuti12 (1628) 60F
3 lose P2P4 (1813) cuti12 (1638) 25F
4 lose cuti12 (1649) Vitquacquac (1808) 26F
5 win hiepng999 (1627) cuti12 (1634) 28F
6 lose cuti12 (1652) ChumDenThui (1571) 25F
7 lose diehard1 (1844) cuti12 (1662) 28F
8 lose tranduymicha (1856) cuti12 (1683) 44F
9 lose lolotica738 (1771) cuti12 (1696) 50F
10 lose cuti12 (1713) kuvusaigon (1668) 36F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cuti12, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames