viet_100
Cờ nhanh: 2046 W6031D583L5451
Cờ chậm: 1652 W72D9L57)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win viet_100 (2030) cuti12 (1751) 47F
2 win thuacungvui1 (2001) viet_100 (1998) 39F
3 draw chanchet15 (1895) viet_100 (2004) 37F
4 lose quyenchau (1939) viet_100 (2022) 17F
5 lose thoitum2008 (2080) viet_100 (2036) 35F
6 win viet_100 (2024) indosari (1902) 66F
7 win indosari (1915) viet_100 (2011) 28F
8 lose viet_100 (2031) saurieng (1891) 30F
9 lose viet_100 (2051) myfarmer (1900) 36F
10 draw myfarmer (1896) viet_100 (2055) 162F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by viet_100, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames