Em_Zu_To
Cờ nhanh: 1997 W149D17L95
Cờ chậm: 2411 W445D117L325)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose phaotoT (2018) Em_Zu_To (2012) 25F
2 lose Caphe_amazon (2290) Em_Zu_To (2452) 30S
3 win malongngu (2548) Em_Zu_To (2412) 27S
4 lose ngonhon (1955) Em_Zu_To (2030) 43F
5 win Em_Zu_To (2016) ngonhon (1969) 24F
6 draw ngonhon (1968) Em_Zu_To (2017) 40F
7 win suhuynh13 (2275) Em_Zu_To (2387) 36S
8 lose cophonui (2015) Em_Zu_To (2051) 27F
9 lose Em_Zu_To (2089) cophonui (1977) 38F
10 win cophonui (2005) Em_Zu_To (2061) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Em_Zu_To, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames