tamdang
Cờ nhanh: 1940 W8471D561L7970
Cờ chậm: 2031 W19514D4068L18732)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tuhythaihau (1985) tamdang (1955) 46F
2 win tuhythaihau (2002) tamdang (1938) 69F
3 win thuytranphan (1660) tamdang (1921) 30F
4 win thuytranphan (1679) tamdang (1902) 28F
5 lose syhc (1893) tamdang (1918) 24F
6 win tamdang (1902) syhc (1909) 43F
7 lose tamdang (2045) ailatoi (2080) 32S
8 win James998 (1898) tamdang (1886) 42F
9 lose tamdang (1902) James998 (1882) 43F
10 win huangdi1 (1924) tamdang (1885) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tamdang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames