quikiemsau
Cờ nhanh: 2124 W720D47L726
Cờ chậm: 2025 W61D7L34)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose natural2017 (2170) quikiemsau (2139) 27F
2 win quikiemsau (2122) natural2017 (2187) 27F
3 win nhat_huy (2123) quikiemsau (2106) 44F
4 win quikiemsau (2089) nhat_huy (2140) 31F
5 win tamthoi (2064) quikiemsau (2074) 33F
6 win nhat_huy (2101) quikiemsau (2057) 30F
7 win quikiemsau (2039) nhat_huy (2119) 37F
8 win quikiemsau (2022) Tiger8 (2066) 24F
9 lose Tiger8 (2051) quikiemsau (2037) 41F
10 win quikiemsau (2024) hail36 (1943) 38F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by quikiemsau, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames