langgialai
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1755 W15933D1726L15151)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cobacbiproi (1935) langgialai (1765) 36S
2 lose drkhang (1806) langgialai (1780) 24S
3 draw langgialai (1783) thanhnhatttr (1661) 47S
4 lose yeunu (1787) langgialai (1799) 30S
5 win lakers (1743) langgialai (1785) 27S
6 lose daxia (1646) langgialai (1805) 30S
7 lose ANG88 (1694) langgialai (1824) 36S
8 win langgialai (1808) ca_viet (1820) 37S
9 lose ca_viet (1804) langgialai (1824) 41S
10 lose hero09 (1960) langgialai (1836) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by langgialai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames