Function
Cờ nhanh: 1801 W5080D426L4482
Cờ chậm: 1530 W4D0L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose songthan14 (1847) Function (1816) 28F
2 lose TuanAnhL (1861) Function (1831) 31F
3 win giathuy (1761) Function (1817) 16F
4 lose Function (1832) AnhKG123 (1863) 35F
5 lose Function (1850) Mubai (1768) 29F
6 win Mubai (1782) Function (1836) 40F
7 win Function (1821) MauHoaDo (1794) 38F
8 win chuongtwo (1827) Function (1805) 48F
9 lose Function (1820) haithanh33 (1830) 42F
10 win haithanh33 (1847) Function (1803) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Function, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames