cotinhle
Cờ nhanh: 1830 W15349D866L14863
Cờ chậm: 1703 W17D0L4)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cotinhle (1843) checstasy (1932) 43F
2 win cotinhle (1827) mahouphao (1840) 52F
3 lose AA1 (1855) cotinhle (1842) 45F
4 lose cotinhle (1857) dinhhai888 (1877) 33F
5 win dinhhai888 (1894) cotinhle (1840) 65F
6 lose cotinhle (1854) sacsac00 (1900) 17F
7 lose cotinhle (1869) sacsac00 (1885) 41F
8 lose cotinhle (1884) ThuHong (1893) 4F
9 lose cotinhle (1898) tuthanxam (1944) 23F
10 win cotinhle (1880) tuthanxam (1962) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cotinhle, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames