eddie1818
Cờ nhanh: 1851 W7922D1301L7841
Cờ chậm: 1816 W197D41L152)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win eddie1818 (1839) Urip (1716) 49F
2 win Urip (1728) eddie1818 (1827) 31F
3 win tanorth (1877) eddie1818 (1809) 22F
4 win tanorth (1896) eddie1818 (1790) 25F
5 win cutri (1793) eddie1818 (1774) 44F
6 win restonchess (1565) eddie1818 (1764) 32F
7 lose eddie1818 (1777) Jer9376 (1845) 23F
8 win Jer9376 (1864) eddie1818 (1758) 44F
9 win eddie1818 (1743) DocCoCauHue (1729) 20F
10 win DocCoCauHue (1745) eddie1818 (1727) 46F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by eddie1818, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames