backhanh50
Cờ nhanh: 1562 W13084D683L12829
Cờ chậm: 1922 W4354D539L4158)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Brunopham (1651) backhanh50 (1575) 18F
2 win backhanh50 (1556) Brunopham (1670) 23F
3 lose backhanh50 (1573) banco (1520) 58F
4 lose hunggia_uk (1667) backhanh50 (1586) 37F
5 lose backhanh50 (1600) hunggia_uk (1653) 86F
6 lose backhanh50 (1616) g204duy (1590) 23F
7 win backhanh50 (1595) XeDap_China (1787) 17F
8 lose minhtam57 (1652) backhanh50 (1609) 38F
9 lose backhanh50 (1624) minhtam57 (1637) 33F
10 win backhanh50 (1610) vuonghanoi (1566) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by backhanh50, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames