backhanh50
Cờ nhanh: 1630 W7202D349L7110
Cờ chậm: 1844 W2352D278L2239)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win backhanh50 (1616) welcome_tk (1551) 38F
2 lose backhanh50 (1635) welcome_tk (1532) 49F
3 lose backhanh50 (1646) Truongtao (1811) 23F
4 lose quocty1995 (1660) backhanh50 (1662) 51F
5 lose backhanh50 (1679) quocty1995 (1643) 41F
6 lose suongkhoi (1753) backhanh50 (1693) 38F
7 win backhanh50 (1675) suongkhoi (1771) 50F
8 lose xuan8303 (1660) backhanh50 (1691) 26F
9 draw backhanh50 (1692) xuan8303 (1659) 33F
10 lose sheenhao (1572) backhanh50 (1712) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by backhanh50, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames