backhanh50
Cờ nhanh: 1871 W10148D534L9986
Cờ chậm: 1601 W4020D518L3877)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win backhanh50 (1580) Nguyenthonk (1756) 3S
2 win backhanh50 (1558) Nguyenthonk (1778) 28S
3 win anhbadanh (1566) backhanh50 (1542) 40S
4 lose backhanh50 (1558) anhbadanh (1550) 68S
5 win XuanCanhM (1483) backhanh50 (1544) 53S
6 lose backhanh50 (1562) bbboy484 (1488) 70S
7 lose trungspa (1590) backhanh50 (1577) 37S
8 lose backhanh50 (1593) trungspa (1574) 22S
9 win tayho58 (1566) backhanh50 (1578) 29S
10 win backhanh50 (1562) tayho58 (1582) 71S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by backhanh50, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames