sinhthuyk
Cờ nhanh: 1651 W8315D324L7743
Cờ chậm: 1560 W36D3L30)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose sinhthuyk (1668) sonhouston (1618) 24F
2 lose sinhthuyk (1686) sonhouston (1600) 37F
3 win waxinh (1550) sinhthuyk (1674) 1F
4 lose sinhthuyk (1690) hoc_choi_co (1690) 28F
5 win hoc_choi_co (1706) sinhthuyk (1674) 29F
6 win sinhthuyk (1659) kev123 (1627) 32F
7 win sinhthuyk (1641) quephuong09 (1718) 29F
8 lose VLifes (1484) sinhthuyk (1662) 27F
9 lose sinhthuyk (1684) VLifes (1462) 16F
10 win tieptucdi (1590) sinhthuyk (1671) 21F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by sinhthuyk, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames