Singer
Cờ nhanh: 1450 W317D6L342
Cờ chậm: 1515 W265D31L235)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Singer (1469) lytom (1339) 43F
2 win Singer (1454) kuantan (1433) 26F
3 lose Singer (1470) Hieppizza (1459) 23F
4 win Singer (1456) cubuchoico (1417) 35F
5 lose Singer (1473) darang11 (1418) 53F
6 lose Singer (1491) darang11 (1400) 51F
7 win Singer (1476) camchi (1471) 41F
8 win Singer (1462) darang11 (1424) 44F
9 win darang11 (1439) Singer (1447) 29F
10 lose Singer (1462) Caofreeman (1483) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Singer, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames