songmatt
Cờ nhanh: 2238 W2080D517L1475
Cờ chậm: 2360 W97D27L32)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ducdungvan (2103) songmatt (2258) 43F
2 draw QuangCoMa (2333) songmatt (2254) 67F
3 win kera_sakti (2279) songmatt (2237) 30F
4 win tony113 (1991) songmatt (2228) 74F
5 win songmatt (2219) tony113 (2000) 37F
6 win songmatt (2208) TaKimAn (2041) 75F
7 win TaKimAn (2052) songmatt (2197) 37F
8 win songmatt (2184) PhongC (2110) 43F
9 lose PhongC (2091) songmatt (2203) 29F
10 win l2345 (1950) songmatt (2195) 70F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by songmatt, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames