songmatt
Cờ nhanh: 2256 W1308D322L923
Cờ chậm: 2248 W81D22L23)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win songmatt (2239) Master4ever (1975) 36F
2 lose songmatt (2271) kk92 (2263) 102F
3 win songmatt (2241) trinhuk (2223) 48F
4 lose kk92 (2207) songmatt (2277) 65F
5 win songmatt (2246) kk92 (2238) 48F
6 win downang_575 (2010) songmatt (2237) 48F
7 win downang_575 (2019) songmatt (2228) 44F
8 lose songmatt (2260) kk92 (2245) 50F
9 win SorryIwin8x (2238) songmatt (2228) 46F
10 lose paul73 (2216) songmatt (2262) 57F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by songmatt, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames