kowlooncity
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1953 W1875D463L1881)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kowlooncity (1990) ankhang74 (1904) 38S
2 win na123456 (2165) kowlooncity (1946) 59S
3 lose Trum_San_Ga (2006) kowlooncity (1976) 37S
4 win kowlooncity (1943) Phanjacson (1973) 16S
5 win ankhang74 (1946) kowlooncity (1909) 77S
6 win kowlooncity (1873) xaharat (1948) 33S
7 win Bacdau (1857) kowlooncity (1840) 48S
8 lose tun (1828) kowlooncity (1874) 31S
9 win kowlooncity (1852) teoh888 (1694) 56S
10 draw kowlooncity (1855) leechang (1798) 94S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kowlooncity, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames