kowlooncity
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1782 W2787D670L2816)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win anuochiem (1847) kowlooncity (1744) 14S
2 win VuiDiBan (1692) kowlooncity (1730) 62S
3 win kowlooncity (1715) VuiDiBan (1707) 22S
4 lose roman (1803) kowlooncity (1743) 36S
5 win dangtoanhung (1878) kowlooncity (1723) 38S
6 win tmv (1858) kowlooncity (1703) 13S
7 lose HuyDo8 (1716) kowlooncity (1719) 57S
8 lose kowlooncity (1735) odbc (1712) 38S
9 lose odbc (1695) kowlooncity (1752) 27S
10 win kowlooncity (1731) Tuanduong (1933) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kowlooncity, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames