ketamthuong
Cờ nhanh: 1512 W3602D256L4098
Cờ chậm: 1725 W3616D917L4098)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ThangLV112 (1715) ketamthuong (1692) 38S
2 lose ketamthuong (1716) daidao7 (1843) 86S
3 draw ketamthuong (1708) tlcl049 (1849) 43S
4 draw HuyDo (1769) ketamthuong (1707) 23S
5 lose quytocngheo (1991) ketamthuong (1723) 57S
6 lose ketamthuong (1741) VUI_XUAN2021 (1974) 41S
7 win teoh888 (1708) ketamthuong (1710) 42S
8 lose votong34 (1872) ketamthuong (1733) 17S
9 lose Tahungthinh (2035) ketamthuong (1749) 27S
10 lose thuyha (1753) ketamthuong (1782) 74S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ketamthuong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames