levan75cz
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1662 W13744D2567L14376)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw levan75cz (1662) tkvu (1631) 99S
2 win levan75cz (1647) chau_ba_thon (1630) 80S
3 win levan75cz (1631) Lbb (1633) 1S
4 win levan75cz (1616) TamDangLe (1611) 56S
5 lose levan75cz (1631) tcl48 (1656) 54S
6 lose levan75cz (1650) HienChau49 (1518) 45S
7 win levan75cz (1636) TrangNanh (1590) 44S
8 lose Quyngyen (1657) levan75cz (1651) 85S
9 win levan75cz (1634) Quyngyen (1674) 59S
10 lose sanbatxe (1739) levan75cz (1647) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by levan75cz, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames