haywatroi
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1800 W2778D543L2840)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose haywatroi (1822) taptran (1976) 24S
2 win haywatroi (1777) kowlooncity (2010) 54S
3 win haywatroi (1742) BivhhA72 (1801) 22S
4 lose haywatroi (1772) Whiteman67 (1799) 28S
5 lose quandemore (1799) haywatroi (1804) 16S
6 lose haywatroi (1820) macdinhthang (1803) 20S
7 lose Colun (2043) haywatroi (1840) 37S
8 lose haywatroi (1858) Misuji (2085) 28S
9 lose haywatroi (1882) DanDm (2012) 46S
10 win haywatroi (1856) cuopbien (1766) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by haywatroi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames