eggking
Cờ nhanh: 2272 W11988D1195L9130
Cờ chậm: 2193 W507D68L317)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win eggking (2262) danmientay (2061) 22F
2 win danmientay (2071) eggking (2252) 49F
3 draw eggking (2249) FfaM (2355) 52F
4 win FfaM (2375) eggking (2229) 20F
5 win Docongsu123 (1993) eggking (2220) 25F
6 win eggking (2182) dan_nha_que (2019) 32S
7 win dan_nha_que (2030) eggking (2171) 25S
8 win sanfrancisco (2206) eggking (2204) 26F
9 win eggking (2194) medioky (2021) 25F
10 win medioky (2032) eggking (2183) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by eggking, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames