eggking
Cờ nhanh: 2238 W14113D1413L10685
Cờ chậm: 2364 W732D105L457)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose danghdai (2241) eggking (2254) 40F
2 win eggking (2238) danghdai (2257) 31F
3 lose Vannguyenvan (2097) eggking (2258) 21F
4 win Vannguyenvan (2126) eggking (2246) 2F
5 win eggking (2228) iseeu (2312) 21F
6 lose iseeu (2298) eggking (2242) 36F
7 lose Yeeeeeeeeeee (2174) eggking (2260) 90F
8 lose taipo (2110) eggking (2303) 38F
9 win eggking (2293) sha899 (2118) 67F
10 win sha899 (2129) eggking (2282) 63F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by eggking, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames