eggking
Cờ nhanh: 2177 W15496D1553L11671
Cờ chậm: 2285 W1088D156L712)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hoahaunghia (2053) eggking (2218) 25F
2 win eggking (2205) anh_thang957 (2120) 30F
3 lose anh_thang957 (2101) eggking (2224) 29F
4 lose eggking (2261) chopchai (2174) 38F
5 win hanoi2021 (2022) eggking (2252) 35F
6 win hanoi2021 (2031) eggking (2243) 38F
7 lose paul73 (2125) eggking (2263) 24F
8 win eggking (2251) paul73 (2137) 49F
9 win Phung (2248) eggking (2235) 13F
10 win movinon82 (2082) eggking (2224) 45F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by eggking, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames