eggking
Cờ nhanh: 2122 W8944D926L6952
Cờ chậm: 1535 W3D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose gdbs (1992) eggking (2142) 16F
2 win eggking (2130) gdbs (2004) 32F
3 lose numbernine (2082) eggking (2148) 27F
4 lose eggking (2168) thapmuoisen (2031) 30F
5 lose Viet1276 (2183) eggking (2184) 34F
6 win eggking (2167) Viet1276 (2200) 30F
7 lose DHKT_15 (2182) eggking (2183) 59F
8 win khoile (2101) eggking (2170) 57F
9 win eggking (2156) khoile (2115) 15F
10 lose didierdrogba (2042) eggking (2197) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by eggking, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames