eggking
Cờ nhanh: 2251 W9404D963L7286
Cờ chậm: 2230 W55D4L19)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kharsa (2063) eggking (2273) 66F
2 win weidongc (2028) eggking (2264) 27F
3 win ThienLac (2074) eggking (2242) 84F
4 win eggking (2218) ThienLac (2098) 47F
5 win ThienLac (2125) eggking (2191) 43F
6 win eggking (2160) ThienLac (2156) 44F
7 lose ThienLac (2120) eggking (2196) 32F
8 win eggking (2165) ThienLac (2151) 14F
9 lose ThienLac (2114) eggking (2202) 25F
10 lose eggking (2215) machien007 (2307) 36F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by eggking, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames