eggking
Cờ nhanh: 2327 W11645D1158L8896
Cờ chậm: 2304 W415D57L265)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win MinhBenTre (2137) eggking (2305) 92F
2 win benly001 (2353) eggking (2268) 29F
3 win khoile (2188) eggking (2255) 73F
4 lose eggking (2274) khoile (2169) 67F
5 draw eggking (2274) tuan1955 (2263) 125F
6 lose tuan1955 (2246) eggking (2291) 25F
7 win huylink (2111) eggking (2294) 5S
8 lose eggking (2308) danielwcc (2346) 58S
9 lose chikien668 (2358) eggking (2338) 37S
10 win eggking (2272) lai_ly_huynh (2049) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by eggking, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames