eggking
Cờ nhanh: 2124 W10684D1087L8169
Cờ chậm: 2309 W210D29L119)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win TD33 (2085) eggking (2300) 45S
2 win eggking (2112) pha82 (2007) 16F
3 win pha82 (2020) eggking (2099) 36F
4 win eggking (2078) tuluyen (2265) 39F
5 lose tuluyen (2254) eggking (2089) 30F
6 lose taurus9999 (2176) eggking (2320) 34S
7 draw Haiky65 (2139) eggking (2325) 155S
8 lose eggking (2104) hamvui06 (2136) 43F
9 lose eggking (2120) hamvui06 (2120) 69F
10 draw Haiky65 (2134) eggking (2330) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by eggking, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames