eggking
Cờ nhanh: 2194 W12244D1220L9322
Cờ chậm: 2150 W520D72L325)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose eggking (2216) danmientay (1977) 33F
2 win danmientay (1986) eggking (2207) 57F
3 win eggking (2189) pikachu150 (2262) 32F
4 lose pikachu150 (2248) eggking (2203) 38F
5 lose eggking (2223) gai__uongbi (2421) 34F
6 win hongkong1997 (2283) eggking (2186) 46F
7 win eggking (2168) BigBrothers (2244) 59F
8 lose BigBrothers (2230) eggking (2182) 26F
9 lose drvietnam (2428) eggking (2200) 36F
10 lose vubach (1992) eggking (2222) 41F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by eggking, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames