eggking
Cờ nhanh: 2142 W10779D1094L8250
Cờ chậm: 2281 W248D32L141)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose eggking (2320) chienblock (2193) 16S
2 lose eggking (2161) Song_Xa (2370) 11F
3 win tuan1955 (2211) eggking (2124) 57F
4 lose eggking (2142) granmaster (2045) 58F
5 win eggking (2127) Hoa99 (2111) 52F
6 lose Hoa99 (2094) eggking (2144) 37F
7 win eggking (2132) FfaM (2017) 14F
8 win FfaM (2030) eggking (2119) 15F
9 draw eggking (2118) Akhim (2169) 51F
10 win Akhim (2187) eggking (2100) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by eggking, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames