eggking
Cờ nhanh: 2165 W9627D983L7433
Cờ chậm: 2258 W58D4L20)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 win danghdai (2156) eggking (2171) 22F
12 win hts2 (2018) eggking (2160) 18F
13 lose eggking (2181) hts2 (1997) 45F
14 lose X_man (2065) eggking (2222) 28F
15 lose trinhuk (2114) eggking (2262) 48F
16 lose eggking (2305) tapchoicoCa (2106) 60F
17 lose hiensi (2335) eggking (2337) 23F
18 lose eggking (2377) cubo2012 (2237) 70F
19 lose jong_ (2489) eggking (2403) 36F
20 lose Xin1LanThua (2493) eggking (2431) 27F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by eggking, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames