Applebees
Cờ nhanh: 1941 W285D12L243
Cờ chậm: 1659 W17D0L5)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Nhan_To_X (2060) Applebees (1953) 31F
2 lose handsomemast (1968) Applebees (1969) 53F
3 win Applebees (1953) handsomemast (1984) 18F
4 win Applebees (1937) goivitday (1961) 37F
5 lose goivitday (1945) Applebees (1953) 38F
6 win eddie1818 (1791) Applebees (1942) 39F
7 win Applebees (1930) eddie1818 (1803) 51F
8 lose huangdi1 (1806) Applebees (1950) 40F
9 lose Robo (2325) Applebees (1962) 47F
10 lose Applebees (1982) chaddyy (1816) 27F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Applebees, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames