arrowshot7
Cờ nhanh: 1890 W2779D455L2502
Cờ chậm: 1822 W1342D366L1078)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose arrowshot7 (1913) manhhuyen82 (1651) 38F
2 win arrowshot7 (1900) tandat_3112 (1834) 38F
3 win arrowshot7 (1887) iLose (1819) 21F
4 win RedSummer_72 (1885) arrowshot7 (1871) 37F
5 lose doinichroi (1977) arrowshot7 (1898) 1F
6 win em16 (1912) arrowshot7 (1882) 19F
7 draw satthu_kb (1859) arrowshot7 (1883) 40F
8 lose khong_0 (1883) arrowshot7 (1899) 31F
9 lose arrowshot7 (1922) xterm (1640) 15F
10 win arrowshot7 (1907) khong_0 (1883) 21F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by arrowshot7, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames