CaoThu2001
Cờ nhanh: 1866 W4322D353L4123
Cờ chậm: 1586 W9D2L4)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win fredow (1833) CaoThu2001 (1851) 39F
2 win fredow (1849) CaoThu2001 (1835) 15F
3 lose CaoThu2001 (1859) MaroonBell (1978) 27F
4 win MaroonBell (2022) CaoThu2001 (1815) 1F
5 lose xinthua89 (1968) CaoThu2001 (1826) 20F
6 win emillee (1716) CaoThu2001 (1813) 48F
7 win LeQuangH (1722) CaoThu2001 (1800) 23F
8 win LeQuangH (1736) CaoThu2001 (1786) 22F
9 win Hoangdanho62 (1770) CaoThu2001 (1771) 36F
10 win anhhai (1777) CaoThu2001 (1755) 54F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CaoThu2001, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames