AlexLee
Cờ nhanh: 1868 W2617D227L2133
Cờ chậm: 1773 W4663D652L3660)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose AlexLee (1794) rickyh (1592) 33S
2 draw AlexLee (1798) GaTay (1642) 58S
3 lose chetvedau (1674) AlexLee (1818) 22S
4 win Mylan (1771) AlexLee (1855) 12F
5 win AlexLee (1841) Mylan (1785) 64F
6 win muatoisang (1837) AlexLee (1825) 40F
7 win ongnhaque (1755) AlexLee (1811) 39F
8 draw AlexLee (1812) ongnhaque (1754) 81F
9 lose duy (1690) AlexLee (1832) 49F
10 win AlexLee (1820) duy (1702) 46F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AlexLee, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames