namca
Cờ nhanh: 1842 W10374D356L9686
Cờ chậm: 1945 W4634D248L4154)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win dinhpt (1747) namca (1829) 40F
2 win namca (1815) dinhpt (1761) 26F
3 lose cotrinzhy (1844) namca (1830) 45F
4 win namca (1814) Saothudo (1834) 18F
5 lose tug (1694) namca (1834) 65F
6 win heroman02 (1704) namca (1822) 25F
7 win namca (1809) heroman02 (1717) 37F
8 win hanoi15 (1850) namca (1792) 35F
9 win namca (1776) kcc17b (1779) 29F
10 win kenny2001 (1699) namca (1762) 46F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by namca, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames