billsat
Cờ nhanh: 1636 W3651D125L3726
Cờ chậm: 1555 W57D3L55)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win henryb (1638) billsat (1620) 17F
2 win billsat (1603) dachlau (1658) 23F
3 win billsat (1586) Fidelity949 (1637) 24F
4 lose billsat (1602) keanu (1602) 17F
5 lose keanu (1586) billsat (1618) 22F
6 win billsat (1602) Rat (1607) 39F
7 lose Rat (1591) billsat (1618) 37F
8 lose billsat (1634) anbinh (1625) 32F
9 win billsat (1618) anbinh (1641) 35F
10 lose duytrinhtg2 (1603) billsat (1634) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by billsat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames